۵ اصل حیاتی در فروش آموزش فروش هرچیزی به هرکسی که شما بخواهید.تکنیک‌های فروش بیشتر ۱۳۹۷-۰۷-۰۲/در آموزش فروش, آموزش فروشندگی / آموزش فروش هرچیزی به هرکسی شاید رویای هر فروشنده یا هر فردی در کسب  وکارش باشد.  فروش پایه موفقیت در کسب و کار است. برای موفقیت، شما باید آموزش فروش هرچیزی به هرکسی را بدانید.  این مهم‌ترین مهارتی است که می‌توانید داشته باشید.  موفقیت در کسب و کار، حول فروش می‌گردد و اگر در فروش تان را چند برابر افزایش دهید برای موفقیت قدم اول تان را بردارید درنگ نکنید
مهارت های لازم برای موفقیت در کار آفرینی

مهارت های لازم برای موفقیت در کار آفرینی

...
قیمت : 5,000 تومان4,250 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
فروشتان را تا چند برابر افزایش دهید

فروشتان را تا چند برابر افزایش دهید

...
قیمت : 4,000 تومان3,600 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
5 اصل حیاتی در فروش

5 اصل حیاتی در فروش

...
قیمت : 4,000 تومان3,800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1